Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

 

 

§1
Postanowienia ogólne

 

 

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. z siedzibą w Jaworznie ul. Moździerzowców 6a (adres do doręczeń: ul. Stanisława Lema 10, 43-600 Jaworzno)wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150038, NIP: 6321797732, REGON: 276916802.
 3. Operatorem Sklepu i Sprzedawcą, działającym w imieniu właściciela Sklepu, jest: E-PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieliczce przy ul. Adama Asnyka 6C / 7, 32-020 Wieliczka, KRS: 0000890355, NIP: 683-211-42-66, REGON: 388598318.
 4. Kontakt ze Sklepem jest możliwy poniższymi kanałami:
  1. adres e-mail: sklep@icbpharma.com
  2. telefonicznie: +48 12 391 55 20
  3. formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2
Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dokonanie zakupów na stronie internetowej Sklepu jest możliwe po zarejestrowaniu swojego konta lub bez dokonywania rejestracji.
  1. Przy rejestracji konta w Sklepie, Klient jest zobowiązany podać następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania; opcjonalnie może podać inny adres do wysyłki.
  2. Składając zamówienie bez rejestracji konta, Klient jest zobowiązany podać następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania; opcjonalnie może podać inny adres do wysyłki.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 6. Klient uprawniony jest do korzystania z przydzielonych rabatów lub zniżek dla produktów w promocji. System nie zezwala na zniżki dla produktów w promocji, a także nie łączy zniżek. Automatycznie wybierana jest opcja najwyższa z możliwych zniżek.

 

§3
Płatności

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
  2. przelew tradycyjny – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
  3. karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
  4. przelew elektroniczny korzystając z usług serwisu PayU;
  5. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, dostępnym w 4 pkt.2 Regulaminu oraz na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

 

 

 

Dostawa zamówienia

 

 1. Klient, podczas składania zamówienia, może wybrać jedną z podanych niżej form dostawy:
  1. firma kurierska DPD
  2. paczkomat InPost
 2. Koszt dostawy wraz z przewidywanym terminem realizacji zamówienia:
[table id=1 /]
 1. Koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze.
 2. Przesyłka “kurierska pobraniowa” realizowana jest natychmiast – aż do wyjazdu kuriera.

§5
Wysyłka towaru

 1. Zamówienia realizowane są na terenie kraju.
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych, np. InPost, Ruch S.A. lub firmy kurierskiej lub, po dokonaniu opłaty za złożone zamówienie, udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu PayU, realizacja zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji online.

§6
Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, formę rekompensaty, a także adres zwrotny wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 3. Reklamację wraz z towarem, o którym mowa w pkt. 2, należy przesłać na adres Sklepu: ul. Asnyka 6c/7, 32-020 Wieliczka.
 4. Reklamacje zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony w przypadku gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego bądź przedstawiciela producenta towaru. Termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. Informacje dotyczące reklamacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: +48 12 391 55 20.

§7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny ciągu 14 dni od dnia odbioru zamówienia.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania zamówienia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:
  1. sklep@icbpharma.com
  2. pocztą tradycyjną na adres: ul. Asnyka 6c/7, 32-020 Wieliczka.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
 5. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 7. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 4 i 5 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
  2. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

§8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie, ul. Moździerzowców 6a, zwana dalej Administratorem.
 2. Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu:
  1. realizacji zamówień,
  2. realizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, (wystawiania oraz przechowywania dokumentów finansowych i księgowych).
  3. realizowania prawnie uzasadnionego interesu (np. windykacji należności, obsługi procesu reklamacyjnego, zwrotów towarów, marketingu produktów i usług Administratora danych).
 3. Za zgodą osoby, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail bądź telefonu.
 4. Dane osobowe o odwiedzonych stronach internetowych oraz o dokonanych zakupach będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia osobie spersonalizowanej oferty zwanej profilowaniem. W tym zakresie Administrator korzysta z tzw. plików cookies.
 5. Zgoda, o której mowa w pkt. 3, może być w każdej chwili wycofana. Wystarczy usunąć swoje konto w sklepie lub skontaktować się ze Sklepem pisząc pod adres e-mail: info@icbpharma.pl
 6. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży oraz wysyłki. Nie uzupełnienie danych niezbędnych z formularza złożenia zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
 7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla Administratora, tj.:
  1. dostawcy usług utrzymania strony internetowej, baz danych oraz innych systemów informatycznych związanych z Administratorem,
  2. firmie pełniącej funkcję Operatora Sklepu oraz Sprzedawcy w imieniu administratora danych (w zakresie m.in. przyjmowania i realizacji zamówień, rozpatrywanie reklamacji oraz przyjmowania zwrotów, zarządzania kontami Klientów Sklepu) w imieniu Administratora.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 10. W każdej chwili, osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego prawnego następcy, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarto w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.icbpharma.pl/polityka-prywatnosci.

§9
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sklepu o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sklep na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Aktualnie Sklep co do zasady nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 poz. 1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Sklep zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego między Klientem a Sklepem;
  2. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
 4. Niezależnie od powyższego:
  1. spory pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami mogą być rozpatrywane przez stałe sądy polubowne , o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), na zasadach i przy spełnieniu wymogów określonych m.in. w ww. ustawie i regulaminie sądu;
  2. konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są także w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w tych sprawach, w szczególności w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach oraz w siedzibach i na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.